Category: O metodě One Brain

Všeho dost pro všechny

„Ve Vesmíru je dost všeho pro všechny, peněz, zdraví, lásky a vůbec všechno co ti teď chybí…“.Tato slova jsem slýchávala od své učitelky One Brain – Carol Ann Hontz velice často. Je to již...

Autoři a představitelé One Brain

Gordon Strokes Byl spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. Byl průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využíval behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel...

Vznik One Brain

Základní postupy kineziologie později rozvinuté a využité ve One Brain položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John...

Druhy kurzů One Brain

Kurzy je třeba absolvovat v uvedeném pořadí. Zejména počáteční na sebe navazují a využívají dovedností získaných na kurzu předešlém. Pro účast není třeba splnit žádné kvalifikační či jiné předpoklady. Pro účast na minikurzech je...

One Brain

Filosofie One Brain (kinezilogoie) je jednoduchá. Odstraň stres a obnov vlastní volbu ve svém jednání a chování, staň se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe odpovědnost. Nikomu nejsou vnucovány žádné...