Category: O metodě Rodinné Konstelace

Proces Konstelací

Pro dosažení co nejvyššího přínosu je dobré znát závažné události v rodině: předčasná umrtí, těžké nemoci, alkoholismus, tragické události, vyloučení z rodiny, ztráty majetku, emigrace, potraty, rozvody, adopce. Pracuje se pouze s fakty. Klientova...

Rodinné Konstelace

Proces Konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných či firemních systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života...