Druhy kurzů One Brain

Kurzy je třeba absolvovat v uvedeném pořadí. Zejména počáteční na sebe navazují a využívají dovedností získaných na kurzu předešlém. Pro účast není třeba splnit žádné kvalifikační či jiné předpoklady. Pro účast na minikurzech je třeba absolvovat alespoň kurz č. 1.Nástroje metody.

1. Nástroje metody

uvádí základní techniky, s kterými pracujeme : barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu.
(2 dny)

2. Zlepši uvědomění učení

představuje systém „Jednotného mozku“, detailní přepracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole.
(3 dny)

3. Kód těla

vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení.
(4 dny)

4. One Brain pro pokročilé

prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování takových emocionálních stresorů (příčin stresu).
(4 dny)

5. Hlasitější než slova

zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturach a funkcích.
(4 dny)

6. Strukturální neurologie

završuje výuku základních technik používaných v Systému jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla.
(4 dny)

7. Vztahy v ohrožení

rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od nesprávného chápání minulosti. Je to první ze třech kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory, aby jim pomohl „být lepším“ osobně a ve všech vztazích.
(4 dny)

8. Tělesné okruhy, bolest a porozumění

sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti.
(4 dny)

9. Dětství, sexualita a stárnutí

je hloubkovým průzkumem toho, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života a jak můžeme změnit tuto předlohu k lepšímu.
(4 dny)

10. Dospívání, zralost a láska

zkoumá kořeny našich osobních i profesionálních úspěchů nebo selhání, které ovlivnily naše zkušenosti z druhého a třetího sedmiletého cyklu života. Některé z témat : „Posluhování“ a „pomsta“.
(4 dny)

11. Facilitátorský kurz

je zaměřený na ověření schopnosti učit kurzy od „Nástrojů profese“ až po „Jednotný mozek“ pro pokročilé. Mnoho času je věnováno odblokování problémů spojených s vyučováním. Záměrem je stát sa naladěnými na úspěch při vyučování kurzů i při defúzích v rámci soukromých konzultací.
(5 dní)

12. Chamtivost, vina a bůh

zde se ponoříme hlouběji do vrstev našeho sebepopírání. Toto téma míří ke kořenům lhostejnosti, která přispívá k chamtivosti, chamtivost vede k pocitům viny a vina nám odebírá osobní zodpovědnost za vše, co se děje v našem životě.
(4 dny)

 

Dovolujeme si vás upozornit, že kurzy je možné navštěvovat pouze ve výše uvedeném pořadí, a že pro každý z nich je bezpodmínečne nutné absolvovat předcházející. Materiály pro jednotlivé kurzy jsou založeny na kurzech předcházejících.

You may also like...