Březnové kurzy s Carol Ann Hontz se RUŠÍ

Milí přátele,
rozhodla jsem se odložit svůj návrat do Evropy, až dokud nepomine tato “krize strachu”. Po desítky let jsme se připravovali na to, jak zvládat výzvy, a víme tak, že dokud se strachu nepodvolíme, vítězové jsme my. Existuje větší plán a my se nacházíme na pomezí úžasné změny. Máme nástroje na to, abychom je v právě v takovýchto situacích používali.

Pravda vás učiní celistvými. Hledejte ji, poznejte si ve svém nitru a žijte ji. Strach nemá v našich životech žádné místo. Jak řekl prezident Roosevelt: „Jediná věc, které se máme bát, je strach samotný“ Prosím, podívejte se na videa Davida Ickeho a také Rosy Koire: „Un Agenda pro 2030 exposed („Program USA pro 2030 odhalen“). Takže naše práce je teď tak velmi důležitá, kráčejme tedy dále s velkým nadšením a láskou. Zůstaneme nadále v kontaktu. Těším se na Vás všechny, až Vás opět brzy uvidím!

Posílám vám svou nejhlubší lásku a přání vynikajícího zdraví, hojnosti a nekonečného požehnání!
Carol Ann