Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha

V Praze v nedávných dnech proběhl Mezinárodní kongres zdraví 2021, kterého se Míla zúčastnila. Prezentace je po následující 3 měsíce dostupná na https://whc.itcim.org. Záznam z hlavního programu kongresu bude dostupný bez omezení na www.mkz2021praha.cz .