Pravá a Levá Hemisféra

Ano, skutečně máme duální povahu, rozdělenou osobnost, chcete-li. Je tomu tak proto, že máme mozek fyzicky rozdělený na dvě hemisféry. Přestože jsou tyto dvě poloviny našeho mozku vysoce specializované a dokonce do určité míry schopné myslet nezávisle na sobě, je důležité si pamatovat, že tvoří nedělitelnou jednotu. Tyto dvě poloviny tvoří celý mozek. Mezi levou a pravou hemisférou jsou však významné rozdíly, kterým je třeba porozumět, chceme-li naplno cvičit schopnosti svého mozku.

Levá polovina mozku rozděluje informace na jednotlivé části, aby je mohla analyzovat a logicky seřazovat. Umožňuje nám plynout s dějem a činit z toho, co se děje, logické závěry.
Pravá polovina mozku vnímá svět jako celek a dokáže rychle uchopit realitu v celé její celistvosti. Umožňuje nám rozeznávat vizuální a sluchové podněty a zpracovávat emocionální pocity.
Oba pohledy jsou nutné, abychom naplno a zcela chápali, co se děje tam venku, kde to nazýváme vnějším světem.

I když tedy o sobě možná smýšlíte jako o „levomozkovém“ nebo „pravomozkovém“ člověku, pravdou je, že jste obojí. Nemůžete být „tvořiví“ bez určitého následného logického zpracování informace a nemůžete být „logičtí“ bez schopnosti postihnout celek. Řešení problémů, ať už jde o umění, vědu, nebo pouhou běžnou praxi, se vždy týká obou stran mozku. A obě strany potřebují cvičení.

Protože je však školní vzdělávání zaměřeno na levou hemisféru, na logiku, analýzu, matematiku, slovní vyjadřování, pravá hemisféra je opomíjena.

Z knihy Snowdon Parlette – The Brain Workout Book

You may also like...