Proces Konstelací

Pro dosažení co nejvyššího přínosu je dobré znát závažné události v rodině: předčasná umrtí, těžké nemoci, alkoholismus, tragické události, vyloučení z rodiny, ztráty majetku, emigrace, potraty, rozvody, adopce. Pracuje se pouze s fakty. Klientova motivace: problémy se vtahy v partnerství, v rodině, v práci, finanční problémy, chronické nemoci, opakující se situace, atd…

V rámci procesu samotného pak klient sdělí svou motivaci-důvody k je ho absolvování a terapeut určí koho, nebo co má význam pro konstelaci. Klient si vybere zástupce a rozestaví je intuitivně v prostoru. Zástupci reagují na místo v konstelaci a tím mohou vypovídat o disharmoniích a různých vlivech v systému. Cílem konstelace je uvolnit zapletené vazby tak aby se zástupci v systému cítili dobře a na svém místě. V závěru si klient může převzít své místo v harmonizovaném systému a procítit jej. Konstelace působí jak na vnitřní obraz klienta, tak jeho prostřednictvím na jeho systém.

You may also like...