Rodinné Konstelace

Proces Konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných či firemních systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života – vlastního života, osvobozeného od podvědomých rodinných vlivů.S využitím prvků One Brain se nám podařilo zajistit klidný a přínosný průběh proces, který vám zajistí přínosný a v bezpečí dosažený výsledek.

Rodinné/Systemické konstelace jsou tedy jedinečnou metodou vhodnou nejen pro hledání řešení problémů ve vztahových systémech a nalezení zdroje vlastní síly pro potřebné kroky, ale jsou navíc výborným prostředkem vlastního seberozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými.

Tato metoda, kterou založil B. Hellinger, nachází v současné době uplatnění nejen v stále větším okruhu psychoterapie ale i v jiných odvětvích jako je například coaching, mediace, poradenství organizací a managementu, práce s mládeží, psychosomatické zdravotnictví a dalších. S rodinným prostředím jednotlivce pracuje metoda rodinných konstelací (RK), s firemním prostředím pracuje aplikace firemních konstelací, s vnitřním systémem jednotlivce a jeho motivů, cílů, vlastností a témat pracuje aplikace strukturních konstelací.

You may also like...