Tagged: rodina

Rodinné Konstelace

Proces Konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných či firemních systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života...