Výjimečný kongres v Praze

V Praze se koná 10. – 12. 9. 2021 v Evropě první plně interaktivní 3D Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha za účasti významných světových osobností, předsednictvo naleznete zde: https:\\www.mkz2021praha.cz/#clenove
Kongres nabízí všem prostor s velkým, dosud nevídaným informačním potenciálem. Umožňuje vzájemnou komunikaci účastníků kongresu, nejen pomocí chatu, ale i videohovorů, také prezentaci posterů i další možnosti, včetně virtuálních výstavních stánků. Výjimečná je také možnost navštívit tento kongres v plně interaktivní 3D formě další 3 měsíce po skončení akce, což posílí dosah umístěných informací. Zástupci médií mohou umístit své informační materiály zdarma.

Prosím zhlédněte krátké video, kde jsou všechny podrobnosti: https://youtu.be/HW9JAnL65iw

Významným bodem jednání kongresu bude uvedení Platformy 2020 Praha do plného provozu.
Jedná se o celosvětovou informační databázi s cílem usnadnit výměnu informací v oblasti TCIM a v neposlední řadě se podílet na vytváření bezpečného prostoru pro komunikaci s medicínou EBM. Platforma obsahuje sekci Knihovna, Věda výzkum, Vzdělávání, TCIM ve zdravotnictví, Legislativa, Média, Svaz sympatizujících s TCIM, Organizace Platformy.
Podrobnosti naleznete zde: https://platforma2020praha.cz
Celý projekt byl široce projednán ve světovém měřítku, například při různých akcích věnovaných problematice TCIM v britském parlamentu, Evropském parlamentu, WHO, v italském Senátu, na jednání ANME, EUAA, ISCMR a význačných mezinárodních kongresech: https://www.itcim.cz/aktivity
Pro získání dalších relevantních ověřených informací z oblasti TCIM je Vám k dispozici publikace Alternativní medicína ve světě ( https://www.mkz2021praha.cz/publikace ), která přináší například překlady rozhodnutí všech významných institucí jako je WHO, WHA, Evropské komise, Evropského parlamentu v plně indexované formě, včetně informací z nejprestižnějších vědeckých zdravotnických databází, jako je Cochrane nebo PubMed.

Přihlášku na kongres, která je zdarma, naleznou zájemci zde: https://whc.itcim.org

Moc Vás zdravím

Tomáš Pfeiffer
ředitel Institutu pro TCIM
Soukenická 21
110 00 Praha 1
https://www.itcim.cz
info@itcim.cz