Metoda Proměny

Tato metoda je založena na práci zakladatelů Kineziologie One Brain. Na rozdíl od klasické kineziologie je o hodně jednodušší a účinnější.

Proměny jezdí do České republiky vyučovat Carol Ann Hontz, která klasický One Brain Evropě přiblížila.

Co o nás vypovídá řeč těla

Když stojíme:

 • rázná, vzpřímená chůze = odvaha, sebedůvěra, smělost
 • shrbený člověk, ruce v kapsách = sklíčenost, deprese
 • přešlapování = nejistota, submise (pokora, poslušnost)
 • ruce zkroucené či spojené před tělem = plachost
 • ruce překřížené před tělem = nízké sebevědomí
 • ruce v bok = zlost a agrese
 • ležérní postoj, opírá se o něco = okázalý nezájem, uvolnění, relaxace

Když sedíme:

 • pozice v sedu s nohou přes nohu a horní se lehce houpá = znuděnost
 • hlava v dlaních a oči se dívají směrem dolů = nezájem
 • nakloněná hlava = zájem
 • mírný předklon = soustředěnost
 • sezení na kraji židle, pohledy na hodinky a ke dveřím = netrpělivost
 • nohy těsně vedle sebe, ruce na kolenou = plachost, nejistota
 • otočení hlavy nebo těla na opačnou stranu = nezájem o komunikaci
 • zkroucené nohy = křečovitost

Když nasloucháme:

 • ruka na bradě = návrh zvažuje, hodnotí a přemýšlí
 • mne si bradu = blíží se rozhodnutí
 • rukou má sevřený kořen nosu, zavřené oči = negativní hodnocení
 • tření nosu, doteky kolem očí = lhaní, pochyby, nedůvěra
 • zatáhnutí dolního rtu = pocit viny, rozpaky
 • kousání prstu = nervozita, lítost
 • tření rukou = očekává od vás více
 • otevřené dlaně = upřímnost, naivita
 • ruce sevřené za zády = hněv, zlost, vztek, frustrace, obavy
 • sezení s rukama za zády a noha přes nohu = sebedůvěra, nadřazenost

Test

 1. Na to, co dělám, se vždy plně soustředím.             ano      ne
 2. Většinou se věnuji nenáročným činnostem.           ano      ne
 3. Průběžně sleduji, zda se mi daří nebo ne.              ano      ne
 4. Plány a cíle, to není nic pro mě.                             ano      ne
 5. S většinou svých úkolů si bez větších potížích poradím. ano      ne
 6. Často se mi vtírají znepokojivé myšlenky.             ano      ne
 7. Hodně využívám schopností, které mám.             ano      ne
 8. Nechám se snadno rozptýlit.             ano      ne
 9. Dosažení cíle není tak důležité jako to, že mě činnost naplňuje. ano ne
 10. Často musím dělat věci, které jsou nad mé schopnosti.             ano      ne
 11. Vím, kam v životě směřuji.        ano      ne
 12. O zpětnou vazbu se moc nestarám.      ano      ne
 13. Když se na něco soustředím, na sebe při tom nemyslím. ano      ne
 14. Žiju podle kréda „snaha se počítá, ale hodnotí se výsledek“. ano      ne

Vyhodnocení:

Za každý souhlas s lichou položkou si započítejte 1 bod.

Za každý souhlas se sudou položkou si 1 bod odpočítejte.

Můžete získat od -7 do +7 bodů.

Čím více máte bodů, tím spíše dosahujete stavu flow. Výsledek nad +3 body vám dává velmi slušné předpoklady, naopak záporná čísla znamenají, že určitě máte ještě na čem pracovat.

Flow se objevuje tehdy, když se soustředěně věnujete přiměřeně náročným činnostem, které mají svůj cíl, bereme si zpětnou vazbu a zapomínáme na svou osobu. Flow je zážitek, který ex post hodnotíme jako velmi radostný, takže se vyplatí naučit se jej dosahovat.

Jazykolamy

Vlky plky.

Drbu vrbu.

Sklapla piksla.

Kdy zas zašustíš sukní?

Strýc Šusta suší švestky.

Šísovo sousoší Šťastný sen.

Jetelem letěl jelen, jelen letěl jetelem.

Potkal se s peklem pod Popokatepetlem.

Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku.

Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo-li se železo?

Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šli do pštrosáčárny.

Rozprostrovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.

Tři sta třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech.