Elpida Plzeň Blog

Kongres Zdraví 2023 Praha

Ve dnech 15. – 17. září se konal mezinárodní kongres Zdraví 2023 Praha.Více v programu (PDF) nebo na stránkách www.whc2023prague.com. Míly přednáška httpss://youtu.be/7RXleMjO6FM?t=19420

Kurz Traumata z dětství

Moji milí, doufám, že i v této tak problematické době se těšíte dobrému zdraví. Jistě k tomu přispívají i vaše poznatky z kurzů. Určitě jste si všimli na harmonogramu kurzu Traumata z dětství –...

Nový kurz Traumata z dětství

Nový kurz Traumata z dětství  – 26. 2. – 27. 2. 2022 (později … z dospívání, … z dospělosti), vychází z numerologie. Každý zjistí své osobní číslo ve spojení se svým životním posláním. Máme...

Nové termíny kurzů a přednášek

Vážení přítelé, do harmonogramu přibyly nové termíny kurzů a přednášek. V listopadu proběhnou dvě přednášky – více v sekci Harmonogram přednášek. V listopadu, prosinci a lednu přibyly celekm tři nové termíny kurzu Mentální zaostření...

ubytování

Možnost ubytování pro účastníky kurzu

Zdravím přátelé, Jak moc dobře vím, na kurzy kineziologie jezdí lidé i ze vzdálenějších míst. Aby nemuseli hledat nocleh v předražených hotelech, nabízím možnost přespání přímo v budově školy. Cena noclehu je 150 kč/noc....

Jirka

Jiří Racek Když moje žena Míla Rutová, začala studovat One Brain a o metodě všude nadšeně vyprávěla, nechávalo mne to zcela chladným a bral jsem to s rezervou. Až jednou, kdy mne jako již mnohokrát...

Míla

Mgr. Miloslava Rutová   Narodila jsem se v severozápadních Čechách dva roky po skončení druhé světové války. Naše rodina nikdy nepatřila mezi ty bohaté. Byla jsem nejstarší ze tří sourozenců, rodiče těžce pracovali a...