Míla

Mgr. Miloslava Rutová  

Narodila jsem se v severozápadních Čechách dva roky po skončení druhé světové války. Naše rodina nikdy nepatřila mezi ty bohaté. Byla jsem nejstarší ze tří sourozenců, rodiče těžce pracovali a na mne byly již od mala kladeny mnohé povinnosti.

Vystudovala jsem střední školu a protože nebyly peníze na školu vysokou, tak jsem absolvovala nástavbu na škole knihovnické a nastoupila do práce. Cítila jsem, že toto není cesta pro mne, i když velmi ráda čtu všechno, co se mi dostane do ruky.

Stále mne něco nutilo ke změně. Měla jsem naléhavou potřebu pomáhat lidem. Našla jsem se v práci s postiženými dětmi. Vystudovala jsem při zaměstnání Pedagogickou fakultu a posléze speciální pedagogiku na UK v Praze. A zase ten neklid v sobě…

Zdálo se mi to málo, pracovat jenom s dětmi, když jsem viděla kolem sebe tolik  nešťastných lidí,  kteří nevědí, co se svým životem.

To bylo před 26 – ti lety. Na rok 1994 nezapomenu. V tomto roce jsem se setkala s metodou kineziologie One Brain. Měla jsem tu čest setkat se a spolupracovat se zakladateli Danielem Whitesidem, Gordnem Stokesem a Carol Ann Hontz. Od tohoto setkání nabyl můj život jiný směr.

Metodu jsem vystudovala , začala s ní intenzivně pracovat , přednášet v různých městech ČR, a také jí vyučovat. Neměla jsem vůbec žádný volný čas Vůbec mi to nevadilo, protože práce s lidmi mne neskutečně naplňovala, cítila jsem, že je to můj úkol, proč jsem na svět přišla.

V současné době jsem poslankyní Parlamentu ČR. I přes časové vytížení metodu vyučuji.

Kineziologie vede k lásce nejen k sobě a svému okolí, ale všemu živému na Zemi. Já děkuji každý den za to, že mi bylo umožněno se s kineziologií potkat.